bestellen - reserveren

Hier kunt u boeken zoeken, bestellen of zien of we het op voorraad hebben. Een boek dat niet op voorraad is, kunt u gewoon bestellen en thuis laten bezorgen of reserveren en in de winkel ophalen.

Jaarboek 109 - Amstelodamum

Terug
€ 24,99
Boek
Uitgegeven bij Amstelodamum

isbn : 9789059375253

Op voorraad

Beschrijving

Het nieuwe jaarboek Oeroud Amsterdam is de neerslag van vier lunchlezingen over de vroegste geschiedenis van Amsterdam, aangevuld met een bijdrage over het ontstaan en de ontwikkeling van steden in Nederland in de middeleeuwen. De grote belangstelling voor de vroegste geschiedenis van Amsterdam is ongetwijfeld gestimuleerd door de berichten over de opgravingen die onder leiding van stadsarcheoloog Jerzy Gawronski zijn gedaan bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Het idee dat onderzoek in het Amsterdamse bodemarchief nieuw licht zou kunnen werpen op de vroegste schriftloze periode van onze stad laat bij veel Amsterdammers het hart sneller kloppen. Vanuit hun vakdisciplines geven archeologen, mediëvisten, een historisch-geograaf en een stads- en architectuurhistoricus hun visie op de vroegste – schriftloze – periode van Amsterdam.

Detail product

Taal : Nederlands
Bzoek de boek zoekengine