Amstelodamum 106-2

7,50

Het Amsterdam van Noraly Beyer; De negentiende-eeuwse stoepen van Herengracht 474, en meer...
ISBN
Breedte x hoogte 17 cm x 24 cm

Amstelodamum 2-2019
Het Amsterdam van Noraly Beyer; De negentiende-eeuwse stoepen van Herengracht 474; Klem tussen de lokale en mondiale markt. De Amsterdamse haute banque vanaf het midden van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw (deel 2, 1763-1914); recensies van: Cor Scholten, Zeilrederij Van Starckenborg van Straten. Het herstel in de Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw 1815-1865 (Walburg Pers 2018); Kees Zandvliet, De 500 rijksten van de Republiek: Rijkdom, geloof, macht en cultuur (Walburg Pers 2018); ‘De keuze van Amstelodamum’: recente historische publicaties over Amsterdam.

Een oude zwart-witfoto van zichzelf als meisje, met haar moeder en broers op de Dam, doet Noraly Beyer mijmeren over haar eerste jaren in Nederland en haar latere zoektocht naar de geschiedenis van haar voorouders.
De façade van Herengracht 474 ademt nog altijd in hoge mate de sfeer van 1756. Jos Smit vraagt aandacht voor een verbouwing die in de beschrijving van de bouwgeschiedenis van dit pand altijd wordt overgeslagen, van begin negentiende eeuw. Uit zijn onderzoek blijkt dat toen al de hoge stoep werd weggehaald, en niet pas tijdens de verbouwing in de jaren 1879-1881.
Amsterdam kende eeuwenlang een haute banque, een groep particuliere bankiersfirma’s die zich toelegden op grote, meestal internationale, financiële transacties. Hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis Joost Jonker beschrijft in dit tweede deel van zijn artikel over de Amsterdamse haute banque hoe de particuliere firma’s vanaf het einde van de achttiende eeuw internationaal afzakten naar het tweede plan en bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog definitief hun sleutelpositie verloren.
Dit nummer van Amstelodamum bevat een nieuw onderdeel: een selectie van recente publicaties over Amsterdam met een korte toelichting. Deze rubriek zal voortaan vier maal per jaar worden samengesteld in samenwerking met de Stadsboekwinkel.

Trefwoorden Amstelodamum, bankiersfirma's, haute banque, herengracht 474, historisch, noraly beyer, tijdschrift

Andere suggesties…