Amsterdam Puzzel A.U.P. 1935

Puzzel 540 stukjes

24,95

50 x 35 cm, 540 stukjes
ISBN

Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), opgesteld in 1934 door architect Cornelis van Eesteren, is een stedenbouwkundig plan voor Amsterdam. Gebaseerd op het vorige plan uit 1915, Plan Zuid, door Hendrik Petrus Berlage, werd de uitbreiding van de stad geregeld door het AUP. Deze uitbreiding was het gevolg van de sterke bevolkingsgroei die sinds het einde van de 19e eeuw had plaatsgevonden.

Aan de hand van een vastgesteld ” onderzoek vóór plan” strategie, baseerde Van Eesteren het ontwerpproces op empirisch onderzoek aan de hand van demografische en economische statistieken, maar ook op bestaand architectonisch erfgoed, de industriële ontwikkeling en het stadsverkeer. Minimale stedelijke deelgebieden werden werden gedefinieerd en het belangrijkste onderdeel, woningen, werd gekoppeld aan openbare ruimtes, commerciële voorzieningen en een vervoersnetwerk, volgens het functionalistisch principe dat elke ruimte een specifieke functie krijgt: wonen, werken en vrije tijd. Al deze eenheden werden gegroepeerd in wijken die voorzieningen van grotere omvang deelden, zoals grote parken en openbare voorzieningen.

Trefwoorden amsterdam, AUP, puzzel, stadsplattegrond