Graaf- en modderwerk

Een archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam

29,95

Auteur Ranjith Jayasena
ISBN 9789053455654
Aantal pagina's 304
Breedte x hoogte 22 cm x 28 cm
Illustraties Foto's, tekeningen en plattegronden

Bodemdaling en ophoging Amsterdam

Amsterdam is een stad in het veen, die al acht eeuwen te maken heeft met bodemdaling. Dit probleem is een erfenis uit de ontginningsperiode, toen het veen werd ontwaterd en begon in te klinken. De oplossing om natte voeten tegen te gaan was ophogen, maar door de dalende bodem te belasten met zware grondpakketten werd de bodemdaling alleen maar versneld.

Op deze ondergrond waren – en zijn – verdere ophogingen een basisvoorwaarde voor elke bouwontwikkeling in Amsterdam. De vele lagen vertellen ons dan ook iets over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. Bovendien zijn de ophogingslagen belangrijke informatiebronnen over de stedelijke materiĆ«le cultuur omdat hierin vanaf de zestiende eeuw op grote schaal stadsafval werd verwerkt.

Graaf- en modderwerk ontsluit 65 jaar stadsarcheologie in Amsterdam, uitgevoerd in het kader van bouwprojecten, infrastructurele ingrepen en ruimtelijke ontwikkelingen. Het onderzoek van Ranjith Jayasena zet een nieuwe standaard voor de kennis van de omgang met de ondergrond van de stad.

 

Trefwoorden amsterdam, archeologie