Nieuwe kaders

Schilderkunst, fotografie en film 1920-1940

29,95

Auteur Flip Bool, Marieke Jooren, Vera de Lange
ISBN 9789462583917
Aantal pagina's 144
Breedte x hoogte 23 cm x 28,5 cm
Illustraties Foto's en prenten

Nieuwe kaders is het boek bij de eerste tentoonstelling over dit onderwerp in Nederland.
Met werk van onder anderen Eva Besnyö, Pyke Koch, Charley Toorp en Carel Willink.
Abrupte afsnijdingen en extreme perspectieven. Close-ups. Sterke licht-en donkercontrasten en diagonale composities. Nieuwe Fotografie en film uit het interbellum elkaar ontmoeten in één tentoonstelling. Hierin is te zien hoe deze die kunstvormen in Nederland toentertijd sterke verwantschap vertonen. Cineasten, fotografen en schilders kozen vergelijkbare thema’s en stilistische middelen. Met een nieuwe, moderne blik bekeken ze de zichtbare werkelijkheid.
Voor het eerst is er in Nederland een tentoonstelling die de verwantschappen en onderlinge contacten tussen neorealistische schilderkunst, Nieuwe Fotografie en (avant-gardistische) film in het interbellum onder de loep neemt. Want deze stromingen hebben meer met elkaar gemeen -zowel stilistisch als thematisch- dan tot nu toe werd gedacht. Daarnaast bewogen de beoefenaars van beide disciplines zich regelmatig in dezelfde kringen.
Nieuwe kaders. Schilderkunst, fotografie en film 1920-1940 brengt het werk van onder anderen Erwin Blumenfeld, Eva Bensnyö, Paul Citroen, Piet Zwart, Pyke Koch, Charley Toorop en Carel Willink samen om de gelijktijdige parallellen in hun tijd voor het eerst in beeld te brengen.