Privacy statement

Privacy Statement

Inleiding
Stadsboekwinkel Amsterdam B.V. meldt hieronder hoe zij omgaat met via de website Stadsboekwinkel.nl verkregen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Stadsboekwinkel heeft de mogelijkheid persoonsgegevens van klanten, bezoekers en gebruikers van Stadsboekwinkel.nl te verwerken. Men moet daarbij denken aan aankoopgegevens, NAW-gegevens en tevens gegevens over voorkeuren voor bepaalde typen boeken.

Doeleindenverwerking
Stadsboekwinkel Amsterdam verwerkt de door haar klanten verstrekte persoonsgegevens op een zodanige manier dat zij kan voldoen aan het door haar klanten gewenste serviceniveau. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt voor (1) Het beheren van uw account op Stadsboekwinkel.nl of bij onze fysieke winkel (2) Het, indien nodig, kunnen versturen van een factuur ten behoeve van de betaling van een bestelling (3) en Het verzenden van nieuwsbrieven.

Omgang met persoonsgegevens en data
Stadsboekwinkel Amsterdam maakt ten behoeve van haar automatisering gebruik van partijen die in opdracht persoonsgegevens kunnen bewerken. Dit is exclusief voor intern gebruik. Persoonsgegevens zullen door Stadsboekwinkel Amsterdam nooit aan derden worden verstrekt. Uitzondering is als de overheid vraagt om gegevens ten behoeve van een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Stadsboekwinkel Amsterdam heeft voldoende maatregelen genomen ter bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. De databases waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven beveiligingseisen en zijn alleen toegankelijk voor die medewerkers van Stadsboekwinkel Amsterdam die vanwege hun functie toegang tot deze gegevens moeten krijgen. Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van een SSL-certificaat.

Aanpassing en verwijdering persoonsgegevens
Stadsboekwinkel Amsterdam biedt haar klanten verschillende manieren om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kan Stadsboekwinkel Amsterdam zelf op verzoek (mondeling of schriftelijk) dezelfde taken verrichten.

Nieuwsbrieven
Iedere Nieuwsbrief die Stadsboekwinkel Amsterdam per e-mail verstuurt bevat een link waarmee men zich uit kan schrijven. Uiteraard kan Stadsboekwinkel Amsterdam dat zelf voor u doen naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek.

Stadsboekwinkel Amsterdam, 20 mei 2020