De Poezenkrant

Wat is De Poezenkrant?

De Poezenkrant is een tijdschrift over poezen, voor de lol opgericht in 1974 door P. Schreuders (‘Directeur’). Sindsdien verschijnt het onregelmatig.

In tegenstelling tot wat de naam suggereert, bevat het blad geen nuttige informatie over poezen en is het geen krant. Het ‘nieuws’ dat er wel in staat, is voor het merendeel verouderd of aanvechtbaar, en gaat vaak eigenlijk ook niet over poezen. De foto’s zijn meestal onduidelijk en amateuristisch. De Poezenkrant bevat bijna altijd brieven van lezers waarin taalfouten zijn aan te wijzen.

Qua vormgeving en formaat verschilt De Poezenkrant van nummer tot nummer, wat de ongrijpbaarheid en onvoorspelbaarheid van het geheel alleen maar vergroot. Er is, kortom, niet veel positiefs van te zeggen, maar toch houden veel lezers van De Poezenkrant en wij ook.

Kom kijken in de speciale ‘Poezenhoek’ van de Stadsboekwinkel, verbaas u, en sla uw slag!