Agenten voor de koning

Engelse spionage tijdens het Rampjaar 1672

22,50

Auteur Anne Doedens, Frits de Ruyter de Wildt, Liek Mulder
ISBN 9789462623934
Aantal pagina's 192
Breedte x hoogte 15 cm x 23 cm
Illustraties Geïllustreerd met 50 kleurenfoto's

Midden in de Gouden Eeuw dreigde oorlog ons land te vernietigen. In 1672 braken maanden aan, waarin ‘het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’ was. Kennis is macht, ook voor de vijand. Die wordt geleverd door spionnen. Daarover gaat dit boek: wat kwamen Engelse verspieders over ons land te weten? Wie waren ze? Tot nu werden hun brieven en rapportages in de Engelse National Archives nog niet benut door historici.

Informatie kwam met de postboot uit Den Briel en Hellevoetsluis naar Harwich, soms dwars door de vloten van de oorlogvoerenden. Spionagenetwerken werden opgetuigd door Silas Taylor, havenmeester van Harwich. De inlichtingen gingen naar vooraanstaande politici in Londen. Zijn spionagewerk wordt in dit boek aan de vergetelheid ontrukt.