Amstelodamum 1 | 2021

10,95

Met de volgende onderwerpen: een portret van een onbekende kunstenaar door Adriaan de Lelie, belastingheffing onder rijke Amsterdammers in 1585, de Amsterdamse Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen, ‘Het Amsterdam van Won Yip’
ISBN ISSN 0165-9278
Illustraties Rijk geïllustreerd met foto's, tekeningen, prenten en plattegronden.

In de schaduw van die grote ramp, de coronapandemie, voltrok zich in september vorig jaar een kleine ramp in Amsterdam: de Grimburgwal stortte deels in. Dit was niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat in Amsterdam een kade instortte. De meeste Amsterdamse kaden verkeren in deplorabele toestand en de gemeente verwacht dat het twintig jaar en twee miljard euro zal kosten om ze te repareren. Gabri van Tussenbroek dook in de archieven en ontdekte dat de stad het onderhoud van de kaden vroeger overliet aan de eigenaren van de huizen die erop stonden. Of dat steviger kademuren opleverde? U leest het in zijn artikel.
Frans Grijzenhout, net als Van Tussenbroek hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, presenteert een onderzoek naar de identiteit van de geportretteerde op een schilderij van Adriaan de Lelie uit het begin van de negentiende eeuw. Wie in het netwerk van De Lelie had eenzelfde overbeet, stevige kin en mopsneus? Grijzenhout weet hem te vinden. Dit klassieke kunsthistorische onderzoek contrasteert in aanpak met de allernieuwste, digitale methoden die Bart Reuvekamp inzet. Reuvekamp digitaliseerde de bewaard gebleven administratie van een belasting die de stad in 1585 oplegde aan de rijkste Amsterdammers. Daaruit leidde hij tal van nieuwe demografische gegevens af, deels gevisualiseerd in kaarten van de stad.
Waarom werd voor de bouw van de Rijks-kweekschool voor Vroedvrouwen in 1900 gekozen voor een neogotische stijl, en niet voor het ‘Oud Hollands’, de nationale stijl die verwees naar de Republiek? In zijn poging tot beantwoording van deze vraag belicht David Geneste de stijlendiscussie in de negentiende eeuw. Hij zet deze af tegen de bouwopgave van een medische school met ziekenhuisfunctie. Zijn conclusie is verrassend maar overtuigend.
Won Yip, van oorsprong een eenvoudige Zeeuw maar tegenwoordig de succesvolle eigenaar van verschillende Amsterdamse cafés en restaurants, overdenkt heden, verleden en toekomst van Amsterdam in de rubriek ‘Het Amsterdam van’. Hij neemt zich voor meer te genieten van de stad. Een goed voornemen dat navolging verdient, vooral straks na de lockdown.