Amstelodamum 4 | 2023

12,50

ISBN
Aantal pagina's 68
Illustraties Ja

– Het Amsterdam van Maurits de Hoog
– Joop W. Koopmans: Aan alle heren, kooplieden en burgers van
Amsterdam Achttiende-eeuwse nieuwjaarscouranten en
hun bezorging
– Ilja Nieuwland: De opvallend lange, onopvallende geschiedenis
van station Amsterdam Weesperpoort, 1843-1939
– Zef Hemel: Over de oude en nieuwe entree van De
– Nederlandsche Bank Amsterdamse notitie — opinie en actualiteit
– David Geneste: Haaks op de traditie Het Rijksbelastingkantoor
in Amsterdam als strijdtoneel van traditionalisme versus
modernisme
– Boekrecensie: Frans Grijzenhout (red.), Kunst, kennis & kapitaal. Oude meesters op de Hollandse veilingmarkt 1679-1820, Walburg Pers, Zutphen 2022
– Nieuwe publicaties De keuze van Amstelodamum