De victorie begint in Oud-West

19,95

Auteur Ton Heijdra
ISBN 9789064461774
Aantal pagina's 128
Illustraties Ja, Rijk geïllustreerd

De geschiedenis van Oud-West begint met het ontstaan van het voetpad van Amsterdam naar Sloten, de latere Heiligeweg en Overtoom. In 1636 richten enkele vooraanstaande ingelanden en Amsterdamse grootgrondbezitters hier de Stads- en Godshuispolder op en langs de Overtoomsevaart komt de eerste stedelijke bebouwing: fraaie herbergen en buitenverblijven maar ook vervuilende katoendrukkerijen en gevaarlijke kruitmolens. Wat
verder in de polder vestigt zich het roemruchte Pesthuys terwijl bij de Kwakerspoel de molens van houtzagerijen verrijzen. Na de oprichting van het kerkje De Liefde in 1784 wordt de polder langzaam volgebouwd en ontstaat een gevarieerde Amsterdamse stadswijk. Schrijver Willem Frederik Hermans, verzetsheld Piet Nak, feministe Aletta Jacobs en
architect P.J.H. Cuypers, het zijn maar enkele van de bekende inwoners die Oud-West zijn bijzondere karakter hebben gegeven.
Ton Heijdra beschrijft in dit rijk geïllustreerde boek voor het eerst de volledige geschiedenis van deze populaire wijk: van het ontstaan van de polder en de negentiende eeuwse bebouwing tot de stadsvernieuwing in de jaren zeventig en de komst van de stadsdeelraad in de jaren negentig.

Trefwoorden geschiedenis, heijdra, historie, oud-west