Leven langs de liniedijk

Het noordwestfront van de Stelling van Amsterdam

14,95

Auteur Marianne Groep-Foncke
ISBN 9789078381754
Aantal pagina's 120
Breedte x hoogte 22,3 cm x 22,5 cm
Illustraties Rijk geïllustreerd met foto's

Het Noordwestfront van de Stelling van Amsterdam Tussen Krommenie – Assendelft en Uitgeest – Heemskerk – Beverwijk ligt een gebied met slingerende dijkjes en half verscholen forten. Deze groene zone was in de vorige eeuw de hoofdverdedigingslinie van Amsterdam. Er hebben zich veel verschillende gebeurtenissen voorgedaan. Nederlandse dienstplichtigen oefenden voor de oorlog en deden van alles om de verveling te verdrijven. Duitse soldaten pleegden er oorlogsmisdaden, maar hielpen ook kinderen aan eten. Sommige boeren kregen te maken met onder water gezet land, andere verdienden juist aan het onderhoud van de liniedijk. Sommige gebeurtenissen haalden de krant. Andere werden vastgelegd op foto´s of van vader op dochter doorverteld. In 2011 besloten de vrijwilligers van het Fort bij Krommeniedijk de mooiste foto´s en verhalen te verzamelen. Ze kregen hulp van de mensen van het Fort aan den Ham en Fort bij Veldhuis. Het resultaat is een unieke verzameling verhalen over het noordwestfront van de Stelling van Amsterdam, met daarin Fort bij Krommeniedijk, Fort aan den Ham, Fort bij Veldhuis, Fort aan de Sint Aagtendijk, Fort bij Velsen en Fort Zuidwijkermeer. Samen schetsen de verhalen over grote en kleine gebeurtenissen een beeld van wat zich in de omgeving heeft afgespeeld. Originele foto´s wekken het beeld verder tot leven. In dit rijk geïllustreerde boek is te lezen over het landschap dat de Stelling van Amsterdam mogelijk maakte en de natuur die hierdoor ontstond. Maar vooral vertelt het de verhalen van mensen die in de forten en nabij de liniedijk hebben gewoond, gewerkt en geleefd.

Trefwoorden cultureel erfgoed, stelling van amsterdam, verdedigingswerken