Natura Artis Magistra

Verhalen over cultuur, landschap en natuur

20,00

Auteur Diversen
ISBN 9789087049751
Aantal pagina's 188
Illustraties Foto's, plattegronden, schilderijen

‘Artis-hoogleraar’ Erik A. de Jong kreeg tijdens zijn professoraat  aan de Universiteit van Amsterdam landelijke bekendheid door zijn inzet voor de Amsterdamse dierentuin. De Jong bekleedde de functie  van bijzonder hoogleraar aan de leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur elf jaar lang, met grote toewijding. De relatie tussen cultuur en natuur, de positie van de mens in de natuur en de betekenis van tuin, park, landschap en groen erfgoed vormde de rode draad in zijn onderwijs en onderzoek. Als adviseur leverde hij een essentiële bijdrage aan de transformatie van Artis in de afgelopen jaren. Hij vergrootte de aandacht en waardering voor dit erfgoed met zijn belangrijke 19de-eeuwse gebouwen, planten, bomen en tuinen in combinatie met de natuur- en kunsthistorische collecties. Onderzoekers en collega’s uit binnen- en buitenland brengen in deze bundel een hommage aan de emeritus hoogleraar met bijdragen over Artis en de relatie tussen cultuur, landschap en natuur.

Trefwoorden Bijzonder hoogleraar, dierentuin, Erik de Jong, geschiedenis, Natura Artis Magistra