Structuurvisie Amsterdam 2040

Economisch sterk en duurzaam

15,00

Auteur Gemeente Amsterdam
ISBN
Breedte x hoogte 21 cm x 29,7 cm
Illustraties Rijk geïllustreerd, volledig in kleur

Amsterdam ontwikkelt zich verder als kernstad van een internationaal concurrerende, duurzame, Europese metropool. Wat moet Amsterdam doen om ook in de toekomst economisch sterk en duurzaam te zijn? En hoe ziet de stad er dan uit in 2040? Om daar een antwoord op te geven heeft Amsterdam een structuurvisie ontwikkeld en in februari 2011 vastgesteld.

Deze visie bestaat uit vier ruimtelijke ‘bewegingen’: uitdijend centrumgebied, langgerekt waterfront, gebogen zuidflank en aantrekkelijk metropolitaan landschap. De vier, letterlijk verknipt en in elkaar gevouwen tot een metropolitaan toekomstbeeld, vormen samen een dynamisch spel van ruimtelijke spanningen dat allerminst eenduidig is. De visiekaart is er een van schotsen en breuken, concreet, niet utopisch. Uiteindelijk zijn alle losse stukken met elkaar verzoend in een metropolitaan beeld dat met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Trefwoorden planologie, sociale geografie, stedebouwkunde, stedelijke ontwikkeling