Vogelatlas Amsterdam

Broedvogels en wintervogels in en rond de hoofdstad

34,90

Auteur Frank van Groen, Geert Timmermans, Jip Louwe Kooijmans, Koen Wonders
ISBN 9789056159481
Aantal pagina's 400
Breedte x hoogte 23,9 cm x 28,7 cm
Illustraties Rijk geïllustreerd met foto's en plattegronden

Amsterdam is rijk aan vogels. Van broedende slechtvalken op het Rijksmuseum tot baardmannetjes in landelijk Noord en alles daartussenin. Dankzij de grote diversiteit aan biotopen broeden en/of overwinteren er bijna tweehonderd soorten. Nooit eerder is de hoofdstedelijke vogelwereld zo uitgebreid geïnventariseerd en beschreven. Soorten, soortgroepen en landschappen in de Amsterdamse regio komen uitgebreid aan bod. De auteurs analyseren de veranderingen hierin en wijzen op de oorzaken daarvan. Intensivering van agrarisch grondgebruik, stikstofdepositie, verdichting van de stad en klimaatverandering gaan ook aan Amsterdam niet voorbij. Zoals de vestiging van zuidelijke soorten als de Cetti’s zanger, de toename van de Halsbandparkiet, het nagenoeg verdwijnen van soorten als Wulp en Kemphaan en het uitsterven van de Zomertortel. Voor alle bewoners van de stad én voor de beheerders van de parken, lanen en grachten, doen de auteurs ten slotte aanbevelingen om de vogelrijkdom te behouden en te versterken. Het toepassen van een aantal eenvoudige tips voor de inrichting van tuin, straat of balkon maken van Amsterdam een nóg groter vogelparadijs. De auteurs zijn gepassioneerde stadsecologen die samen met tientallen vogelkenners alle kennis over de vogels van Amsterdam bij elkaar gebracht hebben.

Trefwoorden amsterdam, natuur, vogels